Wil je dat men je blog helemaal leest? Dan is het een goed idee om aandacht te besteden aan de leesbaarheid ervan.

In de zuiverste zin gaat leesbaarheid over het simpel houden van dingen. Het gaat erom de zaken zo rechtlijnig mogelijk uit te leggen.

Onderzoek toont aan dat best veel mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Een groot deel van de communicatie is niet effectief omdat de teksten te moeilijk geschreven zijn. Als voorbeeld een onderzoek van Bureau Taal (NL), waarbij gebruik wordt gemaakt van de indeling van leesniveaus van het Europees Referentiekader (een soort meetlat voor het leesniveau).

In onderstaande grafiek zie je het probleem; het gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op niveau B1 (40%), terwijl het niveau waarop tekst meestal wordt geschreven rond niveau C1 (75%) ligt.

Aangezien de meeste lezers de door de overheid verspreide inhoud niet volledig konden begrijpen, was het niet enkel geldverspilling maar kon het ook gevolgen hebben voor het welzijn van mensen indien de inhoud niet goed begrepen werd.

Als KMO of zelfstandige heeft de leesbaarheid van jouw tekst wellicht geen gevolgen voor de volksgezondheid, maar het kost je mogelijks wel omzet of zelfs je reputatie!

 

Om je te helpen jouw blogs beter leesbaar te maken volgen hieronder onze tips:

1. Verplaats je in jouw doelgroep

Dit spreekt voor zich, maar we houden hier vaak geen of onvoldoende rekening mee.

Maak Content (een tekst):

  • Die waardevol is voor je lezer
  • Die een vraag beantwoordt of een probleem oplost
  • Die informeert, entertaint of onderwijst (bij voorkeur alle drie)
  • Waarmee men zich kan identificeren

De valkuil is om puur vanuit jouw kennis en expertise te spreken. Wat je dan krijgt is dat het een ik-ik-ik verhaal wordt, waarbij je enkel over jezelf, je bedrijf en jouw product of dienst spreekt. Verplaats je dus even in de schoenen van je klant en vertel wat het voor hén oplost.

 

2. Let op het leesniveau van je publiek

In de inleiding hadden we het al kort over het leesniveau. Jouw schrijfniveau moet dus overeenkomen met het leesniveau van je publiek. Als je over LEGO schrijft en je content is gericht op kinderen, dan zou je tekst heel gemakkelijk te lezen moeten zijn. Als je lezers wetenschappers zijn met een doctoraat, dan mag het niveau natuurlijk een stuk hoger liggen.

TIP: Gebruik een tool om de leesbaarheid te bepalen. Op die manier krijg je een indicatie of je goed zit. Accessibility heeft een tool waarbij je eenvoudig je tekst kunt plakken in een online venster om deze te controleren. Ga naar de leesniveau-tool om zelf de test te doen.

Als algemene vuistregel voor blogs streef je best naar een leesniveau van B1. Op die manier zorg je ervoor dat een breed publiek je content begrijpt.

E-books gaan over het algemeen wat dieper in op de materie, en mogen dus een hoger leesniveau hebben (B2).

Voor bijvoorbeeld whitepapers – die heel specifiek zijn – kan je niveau C1 hanteren.

Uiteraard is het geheel afhankelijk van jouw doelgroep. Een persona maken van je doelgroep kan je helpen bij het kiezen van het juiste niveau voor jouw content.

 

3. Gebruik korte zinnen

Eén van de allerbeste manieren om je blog artikel onleesbaar te maken is om “heeeeele” lange zinnen te gebruiken zoals we hier nu ook proberen te illustreren met dit voorbeeld om jou te laten ervaren hoe het is om hele lange zinnen te lezen die je ook kort en krachtig kan samenvatten.

Hou je zinnen kort. Maak eventueel gebruik van bullet-points.
Zo maak je content die:

  • Goed gestructureerd is
  • Vlot en makkelijk leest

 

4. Vermijd lange en moeilijke woorden

Beperk het gebruik van woorden die moeilijk te lezen zijn. Houd er rekening mee dat lezen vanaf een scherm ook moeilijker is dan vanaf papier. Woorden met vier of meer lettergrepen worden als moeilijk ervaren.

Vervang daar waar mogelijk lange en moeilijke woorden door kortere alternatieven.

Nu is dit niet altijd mogelijk. Zo voldoet in bovenstaande zin ‘alternatieven’ niet aan de regel, maar in deze zin zal dat woord voor onze lezers duidelijk zijn. Ook mag het niet ten koste gaan van de boodschap die je wilt overdragen.

 

5. Zeg nee tegen buzzwoorden, geekspeak, vakjargon en acroniemen

Weersta de verleiding om je content te vullen met buzzwoorden, geekspeak, vakjargon of acroniemen. Je content is dan enkel geschikt voor lezers die al bekend zijn met je onderwerp of product. Als je toch uitdagende termen moet gebruiken, leg ze dan uit!

 

6. Beperk het gebruik van bijwoorden

Mensen hebben vaak de neiging overvloedige bijwoorden overmatig te gebruiken, waardoor zinnen uiteindelijk erg rommelig worden.

Bovenstaande zin laat zien wat we bedoelen. Kijk wat je kan weglaten zonder de kern van je boodschap te verliezen, b.v.: ‘mensen hebben de neiging om bijwoorden overmatig te gebruiken’.

En… Vermeld zo weinig mogelijk werkwoorden zoals worden en kunnen. Of de vervoegingen ervan.

 

7. Vind de balans tussen formeel en gemoedelijk

Mijn voorkeur gaat uit naar een gemoedelijke gespreksstijl met een ‘formele tint’, maar je dient altijd rekening te houden met wat jouw lezers verwachten.

Met ‘gemoedelijke gespreksstijl’ probeer ik het gevoel te geven dat ik rechtstreeks met je praat. Het maakt de leeservaring persoonlijker en toegankelijker.

Dat je focus B2B is dit wil nog niet zeggen dat je moet schrijven zonder persoonlijkheid. 😉

Zorg ervoor dat je tekst niet geforceerd is en er een bepaalde flow in zit.

 

8. Laat proeflezen en vraag om feedback

Probeer zoveel mogelijk mensen je content te laten nalezen voordat die live gaat. Als schrijver zit je soms vast in je eigen denken. Een ander persoon kan je het perspectief van een lezer geven en wijzen op mogelijke verbeterpunten.

 

Conclusie

Betreffende leesbaarheid en Content Marketing zijn er drie belangrijke principes:

  • Houd je publiek centraal in alles wat je doet.
  • Informeer, onderwijs of entertain je publiek.
  • Hou het simpel.

De dingen simpel houden is niet eenvoudig, maar oefening baart kunst. Gebruik bovenstaande tips en je zal zien dat je publiek je blogs meer gaat lezen. Als je dit voldoende volhoudt en met regelmaat content plaatst zal je opmerken dat er ook interactie zal ontstaan. Veel succes!