Selecteer een pagina

Wat is het concept van de puzzelpagina’s?

Als handelaar kan je – naast het plaatsen van een klassieke pub of een contentbijdrage – er ook voor kiezen om onze puzzelpagina’s te ‘sponsoren’. Je vult dan de halve pagina ruimte in naast de puzzel en stelt minstens 1 prijs ter beschikking (bijvoorbeeld een artikel uit uw winkel of een waardebon voor korting). Wanneer u meerdere prijzen ter beschikking stelt, heb je al gegarandeerd een aantal extra klanten. Het voordeel van de puzzelpagina is ook dat iedereen die de puzzel invult, een hele tijd geconcentreerd naar de info over jouw zaak kijkt.

Doordat de lezer de puzzelpagina als één geheel beschouwt, vul je eigenlijk een volledige pagina in aan het tarief van een halve pagina. Je kan de puzzelpagina invullen in Periodieksie of De Passant of ervoor kiezen om de pagina in de beide magazines in te vullen. In dat geval heb je de volle aandacht van meer dan 85.500 gezinnen uit de Antwerpse Zuidrand.

Heb je interesse in de puzzelpagina’s of andere publiciteit, klik dan hier om meer informatie te ontvangen.