8 tips voor een leesbare blog

8 tips voor een leesbare blog

Wil je dat men je blog helemaal leest? Dan is het een goed idee om aandacht te besteden aan de leesbaarheid ervan. In de zuiverste zin gaat leesbaarheid over het simpel houden van dingen. Het gaat erom de zaken zo rechtlijnig mogelijk uit te leggen. Onderzoek toont...
Wat is Content Marketing?

Wat is Content Marketing?

Waar ga je heen als je iets wil weten? Ik Google! Dat leidt me dan keurig naar Wikipedia, dat de volgende uitleg geeft over Content Marketing (vertaling vanuit het Engels) … Definitie: Content Marketing is een vorm van marketing die gebaseerd is op het creëren,...