8 tips voor een leesbare blog

8 tips voor een leesbare blog

Wil je dat men je blog helemaal leest? Dan is het een goed idee om aandacht te besteden aan de leesbaarheid ervan. In de zuiverste zin gaat leesbaarheid over het simpel houden van dingen. Het gaat erom de zaken zo rechtlijnig mogelijk uit te leggen. Onderzoek toont...